31 stycznia 2023

Jak uniknąć wizyty serwisanta

Są sytuacje, które uniemożliwiają nam pracę z ploterem, a nie wymagają wzywania serwisanta. Przykładem takiego błahego problemu z ploterem, który możemy rozwiązać sami jest połączenie USB pomiędzy komputerem, a sterownikiem. Jeżeli połączenie “mechaniczne” między urządzeniami jest poprawne spróbujmy zrobić restart sterownika maszyny i systemu operacyjnego w komputerze. Należy również sprawdzić kable połączeniowe.

Jeżeli do połączenia używamy kabla USB dłuższego niż 5 metrów, to zrywanie połączenia może być tego powodem. Aby zrywanie połączenia nie występowało zbyt często, powinniśmy zapatrzeć się we wtórnik USB.

Zdarza się także, że wyeksportowany plik HPGL w programie MegaCut ma inne wymiary niż pierwotnie ustawialiśmy w projekcie. Ten problem nie jest wynikiem błędu programu. Problem, o którym mowa pojawia się gdy projekt został stworzony w nowszej wersji programu COREL DRAW a następnie wyeksportowany do HPGL. Istnieją dwie metody rozwiązania tego problemu. W I metodzie możemy wykorzystać angielską wersję programu COREL DRAW 11.W nowym szablonie najlepiej pokusić się o narysowanie kwadratu o wymiarach 100×100. Ten projekt eksportujemy do HPGL.

Po wczytaniu pliku do programu MegaCut, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na projekt. Wtedy pojawi nam się okienko Info, na którym zobaczymy, że plik HPGL został pomniejszony o 1.6mm i 1.58mm. Jeśli w programie MegaCut wejdziemy w KONFIGURACJĘ (F6), to w zakładce import HPGL będziemy mogli skalować projekt.

W standardzie skala ustawiona jest na 100%.

Dalej musimy wyliczyć, jakiej użyć skali i w tym celu należy zastosować się do następującego wzoru:

szerokość projektu*100 / szerokość pliku HPGL

po imporcie będzie się on przedstawiał następująco

100*100/98.4 = 101.62601626

Wynik należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

W ten sposób mamy już obliczoną skalę, którą mamy wpisać do programu.

Ploter we firmie w dzisiejszych czasach, to nie tylko urządzenie, które ułatwia nam życie, to prawie jak prawa ręka osoby zarządzającej albo nawet członek załogi. Jego obecność we firmie jest pożądana, a czasem niezastąpiona. Dlatego warto wszystkie problemy dotyczące plotera rozwiązywać na bieżąco bez zbędnych przestojów. Bez względu na to czy to jest ploter laserowy, czy może ploter drukujący musi przechodzić systematyczną konserwację.

You may have missed