14 lipca 2024

Mistrzowie ubezpieczeń

ubezpieczenie cyber

Rynek ubezpieczeń jest pełen różnego rodzaju ofert, każde różniące się wysokością składek, korzyściami oraz co takowa polisa chroni. Odnalezienie się w tym świecie może być ciężkie, dlatego w tym artykule postaramy się ten świat trochę przybliżyć.

Każdy może mieć naprawdę spory problem z dobraniem odpowiedniego dla siebie ubezpieczenia, czy to swojego domu, mieszkania, samochodu czy nawet samego siebie jak i najbliższej rodziny. Oferowane są takie ubezpieczenia jak ubezpieczenie cyber, które chroni przed atakami hakerów dla przykładu, ubezpieczenia d&o oferowane członkom zarządów, i wiele innych. Ale czym są ubezpieczenia? Warto byłoby wyjaśnić to sobie, mimo, że raczej wiemy na czym polegają. Upraszczając słownikową definicje, ubezpieczenie to obowiązek wypłacania świadczeń na rzecz ubezpieczonego. Dokładniej znaczy to, że przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia (która uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym) zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie, że w sytuacji losowej, często w takowej umowie określonej, wypłaci świadczenia ubezpieczonemu, bądź jego bliskim jeśli takie są jej zasady. Jak dobrze wiemy, zdarzenia losowe są często określone, a niektóre mogą być wykluczone w treści umowy jako, te w których takowe świadczenia nie zostaną wypłacone. Ubezpieczyć, tak jak już wspominaliśmy, można nie tylko siebie i rodzinę, ale też swoją firmę, czy jakiekolwiek inne mienie, jeśli uważamy to za słuszne i potrzebne. Zakłady ubezpieczeń natomiast są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą ze zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Zakłady ubezpieczeń swoją ofertę specjalnie dostosowują do klienta, którym może być nie tylko osoba prywatna lecz również firma. Często też mamy możliwość negocjacji umowy z ubezpieczycielem o czym nie zawsze wiemy. Zakłady ubezpieczeń czy towarzystwa ubezpieczeniowe podczas prowadzenia swojej działalności gospodarczej przeprowadzają szereg ważnych operacji, które nazywane są czynnościami ubezpieczeniowymi. Jeśli z jakiejś przyczyny nie chcemy osobiście negocjować, czy poszukiwać oferty polisy, możemy skorzystać z usług agenta ubezpieczeń bądź brokera. Agent pracuje na rzecz ubezpieczyciela, którego interesy przedstawia w rozmowie z klientem, broker natomiast, pracuje dla klienta, nie dla ubezpieczyciela. Zadowala wszystkie jego potrzeby ubezpieczeniowe i reprezentuje jego interesy. Może on negocjować umowę w imieniu swojego klienta starając się zdobyć jak najlepszą dla niego ofertę.