18 czerwca 2024

System ERP w chmurze

System ERP w chmurze

Czy system ERP jako usług może być umieszczona w chmurze, tak aby była ona dostępna z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia?

Z punktu widzenia użytkownika końcowego wydaje się to dość łatwe. Z punktu widzenia firmy, która cały czas używa i przetwarza swoje dane, kwestia ta jest dużo bardziej skomplikowana.

Umieszczenie systemu ERP w chmurze na pewno dałoby wiele znaczących korzyści.

Przeniesienie tego do chmury to niższe koszty budowy takiego rozwiązania i jego eksploatacji. Systemy ERP wymagają zwykle bardzo skomplikowanej infrastruktury IT. W przypadku używania „ERP’in cloud” bezpośrednie koszty budowy serwerowni, jej utrzymania, koszt zakupu serwerów, oprogramowania oraz nakłady na zarządzanie nimi, to koszty dostawcy. Odbiorcy, którzy, współdzielą taką infrastrukturę, ponoszą miesięczne opłaty tylko i wyłącznie za jej użytkowanie. Takie współdzielone koszty są niższe niż budowa własnej struktury IT.

Jeżeli wybierzemy wariant chmurowy, nie będziemy mieli problemu ze zmianą sprzętu. Nasze dane są przetwarzane bez konieczności przerw w komunikacji i dostępie do poszczególnych modułów. Pod tym względem systemy „cloudowe” są znacznie bardziej elastyczne w porównaniu z klasycznymi implementacjami systemów.

Firmy, które posiadają dużą ilość pracowników mobilnych zdalny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa to duża korzyść. Dane dla pracowników dostępne są online. Odchodzi zatem konieczność ich migracji z lokalnych urządzeń pracowników do systemu centralnego. Zwykle wpływa to znacząco efektywność firmy i daje możliwość elastycznego jego rozwoju. Jeśli ilość pracowników zwiększy się czy też obszar działalności rozszerzy się możliwe jest, w miarę prosty sposób, dostęp do nowych usług oferowanych przez dostawcę.