14 lipca 2024

 ERP w chmurze

 ERP w chmurze

Sprawne działanie każdego przedsiębiorstwa to posiadanie przez niego potrzebnych danych oraz informacji. Do tego niezbędny jest ich odpowiedni przepływ i analiza. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie nawet małą firmę bez wsparcia informatycznego w tym zakresie.

O ile mniejsze organizacje mogą poradzić sobie, używając prostych, a nawet niezależnych programów, to większe firmy stoją czasem przed problemem braku powiązań pomiędzy tymi samymi danymi. Te same dane używane są w różnych działach, co najczęściej skutkuje brakiem możliwości pełnej ich analizy. W konsekwencji dochodzi do braku pełnego obrazu działania firmy. W odpowiedzi na te problemy powstały systemy klasy ERP. Mają one możliwość zintegrowanego zarządzania różnymi rodzajami danych np. finansowymi, logistycznymi, danymi produkcji itd. oraz prezentacji ich w ujęciu analitycznym. To pozwala usprawnić planowanie, realizację i kontrolę procesów biznesowych firmy oraz ułatwić optymalizację wykorzystanych zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

Wdrożenie i utrzymanie systemów ERP to złożone i skomplikowane rozwiązania IT. Niestety wiąże się to z większymi nakładami, zarówno finansowymi, organizacyjnymi oraz osobowymi. Niezbędne jest zbudowanie i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury IT. Przydadzą się serwerownie, serwery oraz trzeba pomyśleć o zakupie odpowiedniego oprogramowania. Wyszkolenie zespołu administratorów to kolejny koszt, jaki trzeba wziąć pod uwagę. Ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem i wszelkimi zmianami w trakcie używania systemu (np. upgrade’y) też musimy sobie wkalkulować. Wszystkie te koszty jeśli je zliczymy, to są niewątpliwie znaczącymi pozycjami w budżetach IT każdej firmy. W mniejszych firmach są one czasem czynnikiem decydującym o niewdrażaniu systemu ERP. Dla większych firm są to koszty, które firma próbuje za wszelką cenę zmniejszać.

Klasycznie, rozwiązania ERP instalowane są na serwerach własnych firmy, dostępne dla użytkowników tylko wewnątrz sieci LAN i często poprzez dedykowane programy klienckie, które instalowane są na komputerach użytkowników. To niestety implikuje czasem kolejne utrudnienia.

Poz utrudnieniami można zaobserwować zwiększanie się wydajności, szybkości i dostępności łączy internetowych. Powiększa się także pojemność dyskowa i moc obliczeniowa komputerów.

Wszystkie te czynniki odpowiadają za sprzyjające warunki do bardzo szybkiego rozwoju „przetwarzania w chmurze”. Ta idea nowa wcale nie jest. „Cloud computing” oznacza użytkowanie poprzez internet usług IT dostarczonych przez usługodawcę. Usługą tą może być dostęp do zasobu dyskowego, skrzynki pocztowej albo innej aplikacji. Przetwarzanie w chmurze to również zmniejszenie niektórych kosztów. Odchodzi koszt zakupu li­cencji lub instalowania i administracji oprogramowania. Prawie wszystkie środowiska chmurowe po stronie dostawcy są zbudo­wane z wykorzystaniem wirtualizacji i technologii load balancingu.

Umożliwiają one jednoczesne uruchomienie aplikacji na kilku serwerach jed­nocześnie z wykorzystaniem wielu baz danych. Warto dodać, że jest to zupełnie niewidoczne dla użytkowników końcowych. Taki użytkownik końcowy ma dostęp poprzez internet do określonej usługi z dowolnego miejsca i urządzenia. Dostęp do maila lub zasobów dyskowych albo też innych aplikacji stał się już pewnym standardem. Dostęp do swoich maili możemy mieć wszędzie tam, gdzie jest internet. Dostęp do tych maili może być z dowol­nego urządzenia: laptopa, smartfona lub tabletu. Coraz więcej nowych funkcjonalności umieszczanych jest w chmurze.