31 stycznia 2023

Chmura ERP

Chmura ERP

Wiele firm zastanawia się nad rozwiązaniami w chmurze. Po oszacowaniu kosztów w przypadku małych i średnich firm rozwiązania w chmurze wypadają podobnie z tym że korzystając z chmury mogą otrzymać rozwiązanie dostosowane do swojego budżetu.

W przypadku dużych i bardzo dużych firm kwestia przeniesienia systemu ERP do chmury jest trochę bardziej skomplikowana. W niektórych firmach systemy ERP używane są już od dawna i stanowią integralny element procesów biznesowych i podstawę funkcjonowania organizacji. Dane przetwarzane w tych systemach dotyczą cennych danych finansowych, logistycznych czy produkcyjnych. Są to dane krytyczne dla ciągłości działania firmy. Duże przedsiębiorstwa podchodzą z dużą rezerwą do przekazywania swoich danych na zewnątrz. Przetwarzane dane stanowią często o ich „być albo nie być”. Nie chcą i nie mogą one pozwolić sobie na jakiekolwiek straty. Często ERP mogą być też zintegrowane z innymi systemami. Często te systemy są bardzo specyficzne i unikalne jak np. systemy automatyki. Przenoszenie takich systemów do chmury może być bardzo trudne technicznie, a ich integracja z systemem ERP w chmurze nie jest łatwa.

Należy dodać, że firmy takie wcześniej już poniosły znaczące koszty na infrastrukturę IT. Stworzenie zespołu administratorów i wykorzystywane przez nich rozwiązania technologiczne to niemałe nakłady finansowe. Tam najczęściej load balancing i wirtualizacja jest standardem i w zależności od obciążenia systemu i zapotrzebowania na moc obliczeniową pozwala na płynne zarządzenie zasobami serwerowymi. Dostęp do systemów ERP wciąż odbywa się najczęściej poprzez specjalnych klientów i tylko w zakresie sieci LAN danej firmy.

Przenoszenie najważniejszych danych przetwarzanych w systemach ERP do chmur na zewnątrz w takich organizacjach będzie następowało zdecydowanie wolniej, głównie ze względu na ryzyko zakłócania działalności gospodarczej. Na pewno rozwiązanie z chmurą prywatną (przeznaczoną tylko dla danej firmy) oraz we własnych serwerowniach będzie rozwiązaniem bardziej atrakcyjnym ze względu na mniejsze ryzyko zagrożeń. Dlatego duże firmy wdrożenia związane z chmurą zaczynają od działów mniej skomplikowanych jak np. e-zamówienia, rekrutacja czy zarządzanie delegacjami.

You may have missed