23 maja 2024

Chmura ERP Poznań

Chmura ERP Poznań

Tematem wzbudzającym największe kontrowersje w kontekście chmury jest bezpieczeństwo przetwarzanych w niej danych. Bezpieczeństwo danych to nie jest temat prosty, a chmura wydaje się nieść dodatkowe zagrożenia. Zatem należy wziąć pod uwagę kilka ważnych elementów. Weźmy pod uwagę fakt, że stopień technicznych zabezpieczeń systemów w chmurze jest zazwyczaj wyższy niż przeciętny poziom zabezpieczeń w firmach z własną infrastrukturą IT. Dlaczego? Wynika to chociażby z możliwości technicznych i organizacyjnych, jakie wdrażają więksi dostawcy. Specjaliści zajmują się tym na większą skalę niż niewielkie firmy. Na pewno duży wpływ na bezpieczeństwo danych w chmurze będą miały też odpowiednie zapisy w umowie, jaką dana firma zawiera z dostawcą usługi. Dodatkowo Unia Europejska również pracuje nad regulacjami prawnymi mającymi zapewnić wyższe bezpieczeństwo danych w chmurze.

Obecnie małe i średnie firmy mogą śmiało brać pod uwagę rozwiązanie „ERP in Cloud” dostarczane przez dostawcę zewnętrznego. Rozwiązanie takie jest porównywalne pod względem funkcjonalnym z rozwiązaniem klasycznym gdzie firma sama instaluje i utrzymuje system. Po przeanalizowaniu kosztów można dojść do wniosku, że koszt stworzenia i utrzymania odpowiedniej własnej infrastruktury IT oraz zapewnienia zespołu administratorów może być dla takich firm zbyt dużym obciążeniem finansowym. Korzystając z chmury, przedsiębiorstwa mogą otrzymać rozwiązanie dostosowane do budżetu, który mają przeznaczoną na branżę IT.